Sân Tennis QUẬN BA ĐÌNH

 sân tennis tại Hà Nội, sân tennis, san tenis, hanoi, noibai, Địa chỉ sân tennis tại Hà Nội, sân tennis tại Hà Nội, sân tennis, san tenis, hanoi, noibai, Địa chỉ sân tennis tại Hà Nội, sân tennis tại Hà Nội, sân tennis, san tenis, hanoi, noibai, Địa chỉ sân     Sân Tennis QUẬN BA ĐÌNH
    Sân Tennis Đại Học Thuỷ Lợi (3 sân)
    Địa chỉ: Chùa Bộc, Ba Đình, Hà Nội
    Điện thoại: 04.38273778
    Giờ mở cửa: các ngày trong tuần, từ 5:00am - 10:00pm


    Sân Tennis Học Viện Ngân Hàng (2 sân)
    Địa chỉ: Chùa Bộc, Ba Đình, Hà nội
    Giờ mở cửa: các ngày trong tuần, từ 5:00am - 10:00pm

    Sân Tennis Cty In Ngân Hàng (2 sân)
  

Địa chỉ sân tennis tại Hà Nội

    QUẬN BA ĐÌNH
    Sân Tennis Đại Học Thuỷ Lợi (3 sân)
    Địa chỉ: Chùa Bộc, Ba Đình, Hà Nội
    Điện thoại: 04.38273778
    Giờ mở cửa: các ngày trong tuần, từ 5:00am - 10:00pm


    Sân Tennis Học Viện Ngân Hàng (2 sân)
    Địa chỉ: Chùa Bộc, Ba Đình, Hà nội
    Giờ mở cửa: các ngày trong tuần, từ 5:00am - 10:00pm

    Sân Tennis Cty In Ngân Hàng (2 sân)
   

 

Sân Tennis QUẬN BA ĐÌNH, Sân Tenni QUẬN BA ĐÌNH, Sân Tennis QUẬN BA ĐÌNH, Sân Tenni QUẬN BA ĐÌNH, Sân Tennis QUẬN BA ĐÌNH, Sân Tenni QUẬN BA ĐÌNH